Yhteisöllinen nuorisotyö

Ihmisiä ympyrässä, sormet muodostavat tähtikuvion

Etusivu / Yhteisöllinen nuorisotyö


Yhteisöllisessä nuorisotyössä ihminen nähdään osana yhteisöä. Työn pääasiallisena kohteena ovat nuoret ryhmänä. Työssä hyödynnetään ryhmädynamiikkaa, yhteisöllisyyttä ja verkostotyöskentelyä. Työmenetelmiin kuuluvat nuorten ilta-, ryhmä-, leiri- ja vertaistoiminta,  koulunuorisotyö ja harrastusryhmät.

Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille vertaiskasvamisen ympäristö, jossa nuori voi opetella elämässä tarvittavia taitoja luontevasti turvallisessa ympäristössä. Yhteisöllinen nuorisotyö tukee nuoren itsenäistymistä ja kasvamista omaksi itsekseen vertaisryhmässä (vrt. nuoruuden kehitystehtävät). Ryhmässä toimimalla opitaan tärkeitä sosiaalisia taitoja.

Yhteisöllinen nuorisotyö on pääsääntöisesti nuoren vapaa-ajalla tapahtuvaa toimintaa ja perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen. Yhteisöllisessä nuorisotyössä tarjotaan nuorille mahdollisuus vapaa-ajanviettoon ja vapaaseen hengailuun kavereiden kanssa ilman ulkopuolelta määriteltyä pakollista tekemistä. Samalla välitetään elämässä tärkeitä taitoja, kuten arkielämän taidot, käytöstavat, toisten ihmisten huomioiminen jne. Työn lähtökohtia ovat osallisuuden vahvistaminen ja yhdenvertaisuus.