Yhteiskunnallinen nuorisotyö

Ihmisiä suunnittelemassa, kyniä kädessä

Etusivu / Yhteiskunnallinen nuorisotyö


Yhteiskunnallisessa nuorisotyössä edistetään nuorten kuulluksi tulemista ja lisätään nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa heidän elämäänsä liittyvistä asioista päätettäessa.

Yhteiskunnalliseen nuorisotyöhön kuuluu mm. nuorisopolitiikka, avustustoiminta, järjestöyhteistyö sekä nuorisovaltuusto- ja lastenparlamenttitoiminta.

Tavoitteena on nuoriin liittyvien asioiden edistäminen kunnallisessa päätöksenteossa, nuoriin osoitettuihin määrärahoihin ja resursseihin vaikuttaminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen.

Työmenetelmät:

Nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti

Järjestöyhteistyö