Nuorille suunnattu kysely

Nuoret hyppäävät ilmaan

Etusivu / Hyvän Nuorisotyön mittarit / Nuorille suunnattu kysely


Nuorille suunnatulla kyselyllä selvitetään toimintaan osallistuvien nuorten näkemyksiä ja kokemuksia liittyen mm. turvallisuuteen, osallisuuteen ja kaverisuhteisiin. Nuoret voivat vastata kyselyyn anonyymisti ja helposti vaikkapa omilla puhelimillaan.

Kysely on kaikkien kuntien saatavilla ja se toteutettiin ensimmäisen kerran mukaan ilmoittautuneiden kuntien keskuudessa marraskuussa 2021. Kunnat saivat kunta- ja tilakohtaiset tuloksensa joulukuussa 2021. Tammikuussa 2022 valtakunnalliset tulokset julkaistiin Kanuunan uutiskirjeessä.

Ensimmäisessä kyselyssä oli mukana 53 kuntaa 238 nuorisotilan voimin. Nuorisotilojen osalta tavoitettiin lähes 40 % Suomen nuorisotiloista, ja vastauksia saatiin kerättyä 3393 kappaletta.

Kyselyä on alun perin ryhdytty rakentamaan osana Lappeenrannan hallinnoimaa Oikeesti oikealla asialla -hanketta Etelä-Karjalassa. Nuorisotyöntekijöiden miettimiä kysymyksiä on sittemmin jatkojalostettu Nuorisotutkimusseuran ja Kanuunan kanssa. Pilottiin osallistuneiden kuntien nuorisotyöntekijöiden ja nuorten palaute on huomioitu prosessin aikana.

Lyhyt yhteenveto ensimmäisestä pilotointikierroksesta löytyy Kanuunan materiaalipankista kansiosta 21.1.2021 Arviointiverkoston verkkokokoontuminen. Lue lisää ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti toteutettavasta kyselystä Kanuunan nettisivuilta.