Nuorille suunnattu kysely

Nuoret hyppäävät ilmaan

Etusivu / Hyvän Nuorisotyön mittarit / Nuorille suunnattu kysely


Nuorille suunnatulla kyselyllä selvitetään toimintaan osallistuvien nuorten näkemyksiä ja kokemuksia liittyen mm. turvallisuuteen, osallisuuteen ja kaverisuhteisiin. Nuoret voivat vastata kyselyyn anonyymisti ja helposti vaikkapa omilla puhelimillaan.

Kysely on kaikkien kuntien saatavilla ja se toteutetaan kaikissa kunnissa samanaikaiseti marraskuussa 2021. Alustavia tuloksia on luvassa joulukuussa, jolloin kyselyn toteuttaneet kunnat pääsevät tarkastelemaan nuortensa vastauksia sekä tilakohtaisesti että kokonaisuutena. Tammikuussa 2022 omia tuloksiaan pääsee vertailemaan myös valtakunnallisiin keskiarvoihin. 

Kyselyä on alun perin ryhdytty rakentamaan osana Lappeenrannan hallinnoimaa Oikeesti oikealla asialla -hanketta Etelä-Karjalassa. Nuorisotyöntekijöiden miettimiä kysymyksiä on sittemmin jatkojalostettu Nuorisotutkimusseuran ja Kanuunan kanssa. Pilottiin osallistuneiden kuntien nuorisotyöntekijöiden ja nuorten palaute on huomioitu prosessin aikana.

Lyhyt yhteenveto ensimmäisestä pilotointikierroksesta löytyy Kanuunan materiaalipankista kansiosta 21.1.2021 Arviointiverkoston verkkokokoontuminen. Lue lisää ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti toteutettavasta kyselystä Kanuunan nettisivuilta.