Tieto- ja neuvontapalvelut

Paljon kysymysmerkkejä pinossa, joista yksi värjätty punaiseksi.

Etusivu / Kohdennettu nuorisotyö / Tieto- ja neuvontapalvelut


Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteena on nuorten kasvatuksellinen ohjaus ja tuki. Nuorten itsenäistymistä, elämänhallintaa, hyvinvointia ja yhteiskunnallista toimijuutta vahvistetaan tarjoamalla monipuolista tietoa sekä ammattitaitoista neuvontaa ja ohjausta.

Tavoitteena on, että nuori elää itsenäistä ja hyvää elämää, jonka suunnan ja tahdin hän valitsee itse.

Nuorille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tuottavat pääasiassa kunnat ja järjestöt. Palvelut perustuvat nuorten tiedon ja tuen tarpeisiin. Nuorten lisäksi palveluiden kohderyhmään kuuluvat nuorten vanhemmat, nuorten parissa toimivat sekä nuorisoalaa opettavat ja opiskelevat.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on nuorten henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja tukemista lähipalveluna palvelupisteissä, verkkopalveluissa tai muissa toimintaympäristöissä. Nuorille tiedottamisessa hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia ja menetelmiä, kuten sosiaalista mediaa ja nuorten vertaisryhmiä.


Digitaaliset tieto- ja neuvontapalvelut

Tieto- ja neuvontapalveluissa hyödynnetään paljon sosiaalista mediaa, chatteja ja yhteisöpalveluita. Kunnilla ja järjestöillä on omia palveluitaan verkossa, mutta myös valtakunnallisia sivustoja, kuten Nuortenelämä.fi, löytyy. Nuorten itsenäistymiseen liittyen kannattaa suunnata Kanuunan kunnan Itsenäistyvänuori.fi -sivustolle, johon on kerätty tietolähteitä ja menetelmiä nuorten kanssa työskenteleville.