Pienryhmätoiminta

Paljon käsiä, joihin maalattu sydän

Etusivu / Kohdennettu nuorisotyö / Pienryhmätoiminta


Pienryhmiä muodostetaan erilaisin perustein, kuten nuorten toiveesta tai erityisperusteiden johdosta. Pienryhmiin kuuluvat nuoret osallistuvat yleensä aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Keskeistä pienryhmätoiminnassa on sosiaalisten taitojen harjoittelu turvallisessa ryhmässä sekä yksilöllisten ja ryhmän yhteisten tavoitteiden edistäminen.


Digitaalinen pienryhmätoiminta

Pienryhmätoimintaa voi järjestää myös verkossa, joko omana toimintonaan tai tukemassa kasvokkaista pienryhmätoimintaa. Discord toimii hyvin alustana, jossa voi keskustella sekä muiden ryhmäläisten että suoraan ohjaajien kanssa.

Tiettyjen aihealueiden ympärillä toimivat pienryhmät voidaan laajentaa myös kansallisiksi verkostoiksi, joissa ryhmät ja niiden ohjaajat saavat ideoita ja tukea muiden paikkakuntien vertaisilta.