Ohjaamotoiminta

virtuaalinen ja todellinen kättely

Etusivu / Kohdennettu nuorisotyö / Ohjaamotoiminta


Ohjaamo on matalankynnyksen moniammatillinen neuvontapalvelu 15–30-vuotiaille. Kohderyhmänä ovat koulutukseen, työllistymiseen ja arjenhallintaan tukea tarvitsevat nuoret. Asiointi on luottamuksellista ja asioida voi myös nimettömänä. Keskeiset työkalut ovat neuvonta, dialoginen ohjaus, pienryhmätoiminta, teemalliset infot, tapahtumat, harrastepajat, jalkautuminen, sosiaalinen media ja ratkaisukeskeinen toimintatapa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. TE-toimiston, Kelan ja kotoutumispalveluiden asiantuntijat sekä ammatinvalinnanohjauksen psykologit, sairaanhoitajat ja kuraattorit. Yhteistyötä voidaan tehdä myös paikallisten oppilaitosten, seurakuntien, kolmannen sektorin sekä nuorten hyvinvointia tai työllisyyttä edistävien hankkeiden ja toimijoiden kanssa.

Keskeisimpinä tavoitteina ovat asiakkaan motivoiminen, voimaannuttaminen, arjenhallinnan kehittyminen, koulutukseen pääsy ja työllistyminen, asiakkaiden elämäntilanteiden kokonaisvaltainen huomioon ottaminen, ratkaisujen löytäminen ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä käyttämällä ja elämänlaatua kohentavia ratkaisuja löytäen. Toissijaisena tavoitteena on moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja vertaistuen saaminen asiakkaalle.


Digitaalinen Ohjaamotoiminta

Digitaalisia ohjaamopalveluja on vaihtelevasti, mutta osa Ohjaamoista palvelee myös nuorten suosimilla verkkoalustoilla ja sosiaalisen median puolella. Tunnuksella #ohjaamo löydät Ohjaamojen sosiaalisen median sisältöjä ja sitä kautta myös Ohjaamojen tilejä.

Ohjaamojen pienryhmätoiminnassa kannattaa hyödyntää pikaviesti- ja yhteisösovelluksia kuten Whatsapp ja Discord. Nuoriin voi olla yhteydessä myös etänä kasvokkaisten kohtaamisten rinnalla, ja tämän avulla edistää pienryhmien yhteisöllisyyttä ja nuorten luottamusta nuorisotyön ammattilaisiin.