Kyllin hyvä nuorisotyö

Nuori kantaa kirjoja ja sormet ok asennossa.

Etusivu / Kyllin hyvä nuorisotyö


Nuorisotyö on kohtaamista, luottamuksen rakentamista ja nuorten rinnalla kulkemista. Näitä asioita voi olla hankala mitata, sanoittaa tai määritellä, mutta erilaisia tapoja tähän on kuitenkin olemassa.

Kanuunan kunnassa kävijätietoja kerätään ja raportoidaan Lokikirjan avulla. Lokikirja-lomakkeen kanssa kävijämääriä ja toimintojen kuvauksia kerätään yhteiseen tietokantaan, josta saadaan ulos raportteja mm. kävijämääristä, toimintatunneista ja ikäjakaumista.

Kanuunan kunnassa toimintaan osallistuvat nuoret vastaavat nuorille suunnattuun kyselyyn, jolla kerätään nuorten arvioita toiminnasta. Kyselyllä selvitetään nuorisotilojen turvallisuutta, nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä ja muita olennaisia seikkoja Kanuunan kunnallisesta nuorisotyöstä.

Tämän lisäksi Kanuunan kunnan nuorisotyöntekijät käyttävät arviointikriteeristöjä itsearvioinnissa ja toisten tilojen auditoinnissa.

Näistä kaikista tiedoista kootaan tulevaisuudessa yhteinen tunnusluku, jolla arvioidaan Kanuunan kunnallisen nuorisotyön ”Good Enough” -tasoa, tasoa jolla tehdään riittävän hyvää nuorisotyötä nuorten, nuorisotyöntekijöiden ja paikallisten päättäjien mielestä.