Nuorisotyö koulussa

Nainen käsissään koulureppu ja kamera. PIXABAY

Etusivu / Yhteisöllinen nuorisotyö / Koulunuorisotyö


Nuorisotyötä koulussa tehdään yhteisöllisen nuorisotyön menetelmin ja yhteisöllisen nuorisotyön tavoittein. Keskiössä ovat ryhmien kanssa työskentely ja vertaisryhmässä kasvamisen tukeminen. Kohderyhminä ovat yläkouluikäiset, heidän huoltajansa ja koululla toimivat muut aikuiset. 

Kun nuorisotyöntekijä aloittaa työnsä koululla, hänen tukenaan ovat nuorisopalveluiden ja opetuksenjärjestäjän (tai koulun) yhdessä sopimat suunnitelmat ja tavoitteet. Koulun henkilökunta tietää, mitä nuorisotyöntekijän tehtävät pääpiirteissään ovat. Tärkeää on, että koulunuorisotyöntekijällä on koulun henkilökunnan lisäksi säännöllinen yhteys nuorisopalveluihin, nuorten vapaa-aikaan ja nuorille suunnatuissa palveluissa toimiviin.

Jokainen koulu on erilainen, joten nuorisotyöntekijä muokkaa ja tarkentaa työnkuvaansa työn edetessä yhdessä molempien työyhteisöjensä kanssa. Yhdessä sovitut, opetussuunnitelmaan tai sen liitteeseen kirjatut yhteistyön muodot ja menetelmät, voivat koostua vaikkapa ryhmäytyksistä, teematapahtumista, juhlista, leireistä ja vapaa-ajantoimintojen markkinoinnista sekä ohjaamisesta niiden pariin. 

 Nuorisotyö koulussa -koonti tarjoaa hyödyllisiä ohjeita, vinkkejä ja esimerkkejä nuorisotyötä koulussa aloitteleville ja sitä jo tekeville.

Hakevan nuoren polku -julkaisu sopii muistilistaksi ja tietopaketiksi niin nuorisotyön ammattilaisille kuin muillekin yhdeksättä luokkaa käyvien nuorten parissa työskenteleville. Julkaisu vastaa osaltaan myös oppivelvollisuuden laajentumisen synnyttämään tiedontarpeeseen.


Digitaalinen koulunuorisotyö

Digitaalisuus voi näkyä koulussa tehtävässä nuorisotyössä monella tavalla. Luokkien, välituntiryhmien ja tukioppilaiden tavoittamiseen voi käyttää pikaviestipalveluita, kuten Whatsapp, Signal tai Telegram. Luokille ja erilaisille ryhmille voi perustaa Discordiin omia servereitä tai suljettuja kanavia. Ryhmäytyksissä voi käyttää digitaalisia tehtäviä, jotka on toteutettu esimerkiksi Seppo.io -alustalla. Välituntitoiminnassa voi hyödyntää Sphero-robotteja ohjelmoinnin alkeiden harjoittelussa.

Koulussa työskentelevä nuorisotyöntekijä on usein nuorten sosiaalisen median käytön asiantuntija, ja some-oppitunnit ja huoltajille suunnatut tilaisuudet tulevat tutuiksi. Apumateriaaleja ja linkkejä some-oppitunneille löytyy mm. Kanuunan materiaalipankista kansiosta Materiaaleja somesta ja verkkokiusaamisesta.

Koulunuorisotyöntekijän huoneen kahvinkeittimen voi käynnistää etänä BTTN-napilla tai älypistorasialla, vaikka työntekijä ei ole ehtinyt vielä paikalle. Käynnistyneestä kahvinkeittimestä menee tekstiviesti nuorisotyöntekijälle, joka näin tietää nuorten olevan jo paikalla.