Kohdennettu nuorisotyö

Kaksi ihmistä istuu yhden tietokoneen ääressä

Etusivu / Kohdennettu nuorisotyö


Kohdennetussa nuorisotyössä tarjotaan tarpeen mukaisia ja tavoitteellisia palveluita yksilöille tai ryhmille. Kohdennuksella on peruste, kuten nuoren, huoltajien tai yhteiskunnan tarve. Lähtökohtana on vapaaehtoisuus eli nuori päättää itse palvelutarpeesta.

Keskeisiä tavoitteita ovat nuoren sosiaalinen vahvistaminen ja voimaannuttaminen. Nuori on koko prosessin ajan subjekti. Pyrkimyksenä on mm. elämänhallinnan parantaminen, sosiaalisten taitojen ja arjen hallinnan kehittäminen sekä osallisuus ja vertaistuki.

Työntekijä tukee nuorta löytämään omia vahvuuksiaan, tekemään valintoja elämässään, asettamaan tavoitteita ja pääsemään niihin. Työhön kuuluu keskeisesti palvelutarpeen tunnistamista ja palveluohjausta.