Jalkautuva nuorisotyö

Kahdet jalat roikkuvat, graffitti seinä taustalla

Etusivu / Kohdennettu nuorisotyö / Jalkautuva


Jalkautuva nuorisotyö on suunnitelmallista ja säännöllistä. Jalkautuvat nuorisotyöntekijät liikkuvat siellä, missä nuoretkin ja toimivat usein yhteistyössä eri tahojen kanssa. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi yhdistysten tai järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset sekä järjestyksenvalvojat. Jalkautuvalla nuorisotyöllä voidaan tavoittaa myös niitä nuoria, joita muut nuorisotyön muodot eivät välttämättä tavoita. Jalkautuvan nuorisotyön tavoitteena on lisätä ammattiaikuisten läsnäoloa nuorten arjessa ja kohdata nuori omassa ympäristössään. Jalkautuvan nuorisotyön keskeisiin tavoitteisiin kuuluu nuoren aito kohtaaminen arvostaen, kannustaen ja kuunnellen.


Digitaalinen jalkautuva työ

Kuten kasvokkaisessa jalkautuvassa työssä, myös digitaalisissa ympäristöissä liikutaan siellä, missä nuoretkin ovat. Sosiaalisen median sovellukset, yhteisöpalvelut ja keskustelufoorumit ovat kaikki hedelmällisiä ympäristöjä nuorten kohtaamiseen. Nuorten kohtaaminen verkossa voi olla myös tehokas keino markkinoida fyysisiä palveluja. Discordissa kohdattu nuori saattaa olla kohta myös nuorisotilalla kävijä.