Etsivä nuorisotyö

Useamman ihmisen käsi nyrkissä keskellä, yhteyden merkki.

Etusivu / Kohdennettu nuorisotyö / Etsivä nuorisotyö


Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen pariin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella.

Etsivä nuorisotyö tukee alle 29 -vuotiaita nuoria, joilla ei ole opiskelu- ja/tai työpaikkaa tai joilla ei ole suunnitelmia tulevaisuuden varalle tai kaipaavat tukea, neuvoa ja ohjausta palveluiden piirin. Tärkeimmät ohjaavat tahot ovat ammatilliset oppilaitokset, lukio ja puolustusvoimat sekä siviilipalveluskeskus. Näiden tahojen lisäksi nuori voi ohjautua etsivään nuorisotyöhön ottamalla itse yhteyttä, vanhempien, ystävien, sukulaisten tai minkä tahansa muun tahon ohjaamana.

Pääsääntöisesti etsivä nuorisotyö on yksilötyöskentelyä, johon nuoret ohjautuvat jonkin muun tahon ohjaamana. Sana etsivä nousee esille siinä, että etsivää nuorisotyötä tuodaan aktiivisesti muiden ammattilaisten ja kuntalaisten tietoisuuteen, jolloin he osaavat ohjata tuen tarpeessa olevan nuoren etsivään nuorisotyöhön. Jalkautuminen on yksi työkalu, jolla etsivää nuorisotyötä tehdään näkyväksi. Etsivät nuorisotyöntekijät jalkautuvat tarpeen mukaan kaduille, kauppakeskuksiin ja paikkoihin, joissa nuoret aikaansa viettävät.

Pienryhmätoimintaa järjestetään etsivän nuorisotyön asiakkaille. Pienryhmätoiminnan tavoite on saada nuori aktivoitumaan omia voimavarojaan hyödyntäen. Onnistumisen kokemukset ja yhteisöllisyys, asioiden jakaminen ja kronologinen kehittyminen ovat omiaan tukemaan nuoren kokonaisvaltaista voimaantumista.


Digitaalinen etsivä nuorisotyö

Etsivää nuorisotyötä tehdään myös etänä ja verkossa. Etsivät voivat jalkautua virtuaalisiin ympäristöihin, kuten kunnallisten tai kansallisten toimijoiden Discord-servereille tai striimauspalveluihin. Etsivillä voi olla omia kanavia näissä palveluissa tai tiettyjä kellonaikoja, jolloin he ovat paikalla kohtaamassa nuoria. Korona-aikana etsivässä työssä on käynnistetty myös digitaaliseen pelaamiseen liittyviä hankkeita.

Pikaviesti- ja yhteisösovellusten avulla voi myös hyvin pitää yhteyttä nuoriin kasvokkaisten kohtaamisten rinnalla.