Avoin tilatoiminta

Nuoriso istuu ryhmässä, taustalla virtuaalitodellisuutta, PIXABAY

Etusivu / Yhteisöllinen nuorisotyö / Avoin tilatoiminta


Avoimen tilatoiminnan keskeisenä tavoitteena on tarjota nuorille vertaiskasvamisen foorumi. Avoimen tilatoiminnan puitteissa nuori voi kehittyä omaksi itsekseen ja oppia tärkeitä vuorovaikutuksellisia taitoja.  Tavoitteena on myös vahvistaa nuoren kokemusta osallisuudesta ja tarjota paikka, jossa harjoitella kaverisuhteita. Kohderyhmänä ovat pääasiallisesti yläkouluikäiset. 

Avoin tila on turvallinen, säännöllisesti avoinna oleva paikka. Tilassa on erilaisia virikkeitä ja harrasteita, joita voi halutessaan käyttää vapaasti. Ammattiaikuiset ovat paikalla kohtaamassa ja valmiina juttelemaan  mieltä askarruttavista, nuorten elämään liittyvistä asioista.

Digitaalinen avoin tilatoiminta

Digitaalinen avoin tilatoiminta voi toteutua joko kasvokkaisen tilatoiminnan ohella tai omana toimintaympäristönään.

Kasvokkaisten nuorten kohtaamisten rinnalla ohjaajat voivat hyödyntää pikaviestipalveluja tai verkkosovelluksia nuorten kanssa kommunikoimiseen, vaikka he eivät olisi fyysisesti läsnä. Nuorisotilan Whatsapp-ryhmä on hyvä työkalu yhteisöllisyyden luomisessa. Se toimii myös hyvänä osallistavana työkaluna esimerkiksi iltojen aktiviteettien suunnittelussa.

Digitaaliset toimintaympäristöt, kuten yhteisöpalvelu Discord tai monialustainen peli Minecraft, voivat toimia virtuaalisina avoimina nuorisotiloina. Discordissa voi järjestää verkon yli toimintaa, mihin nuoret voivat osallistua haluamallaan tasolla. Discordissa voi vaihtaa viestejä ryhmä- tai yksilökeskusteluissa, osallistua äänikanavalla keskusteluihin tai vaikkapa pelata pelejä luotettavien aikuisten ja muiden nuorten kanssa.