Arviointi- ja auditointimallit

Hymynaamoja, joista vihreää osoitetaan somella, PIXABAY

Etusivu / Hyvän Nuorisotyön mittarit / Arviointi- ja auditointimallit


Nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimallien laatukriteereillä tuotetaan yhteistä käsitystä
siitä, millainen nuorisotyö on hyvää ja tavoiteltavaa. Kanuunan kriteeristöä päivitetään talven 2021–2022 aikana. Prosessiin osallistetaan Kanuunan vertaiskehittämisverkostojen jäseniä ja muita nuorisotyön ammattilaisia. Viimeisin tilannepäivitys työryhmän nuorisotyön kriteeristöksi nimeämästä arviointimallista saatiin juhannusviikolla 2022. Kriteeristön työstö on edennyt pitkälle, ja syksyllä päivitetty kriteeristö lähtee laajemmalle kommenttikierrokselle kuntiin. 

Arviointi- ja auditointimalli on väline, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää nuorisotyön keskeisiä toimintamuotoja. Pohjana on työyhteisön toiminnan, nuorten toiminnan ja
osallisuuden sekä osallistumisen ja resurssien näkökulmat. Itsearvioinnin/auditoinnin kohteena ovat todelliset teot, ei tavoitteet. Lisää tietoa saa Kanuunan materiaalipankista.