Arviointi- ja auditointimallit

Hymynaamoja, joista vihreää osoitetaan somella, PIXABAY

Etusivu / Hyvän Nuorisotyön mittarit / Arviointi- ja auditointimallit


Nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimallien laatukriteereillä tuotetaan yhteistä käsitystä
siitä, millainen nuorisotyö on hyvää ja tavoiteltavaa. Kanuunan kriteeristöä päivitetään talven 2021–2022 aikana. Prosessiin osallistetaan Kanuunan vertaiskehittämisverkostojen jäseniä ja muita nuorisotyön ammattilaisia.

Arviointi- ja auditointimalli on väline, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää nuorisotyön keskeisiä toimintamuotoja. Pohjana on työyhteisön toiminnan, nuorten toiminnan ja
osallisuuden sekä osallistumisen ja resurssien näkökulmat. Itsearvioinnin/auditoinnin kohteena ovat todelliset teot, ei tavoitteet. Lisää tietoa saa Kanuunan materiaalipankista.